Ime i prezime Dženita Alibegović
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 22.03.2018
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/1-19-56/18
Broj dozvole I-11-39/18