Ime i prezime Olja Mujagić
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 18.07.2018
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/3-19-195/18
Broj dozvole I-18-40/18