Ime i prezime Samra Buljević
Adresa Matrakčijina broj 7 Visoko
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje Direktor
Datum izdavanja 19.10.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/3-19-226/17
Broj dozvole B-04-036/05
Telefon +38732730540
Fax +38732730541
E-mail samra@vgt-broker.com