Ime i prezime Mirela Pašović
Adresa Bulevar Meše Selimovića br. 5 Sarajevo
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje broker
Datum izdavanja 19.10.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/3-19-219/17
Broj dozvole B-02-017/05
Telefon +38733558950
Fax +38733558951
E-mail mirela@vgt-broker.com