Ime i prezime Sanja Jokić
Adresa Akademika Vojina Komadine 10 Istočno Sarajevo
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje Direktor
Datum izdavanja 27.09.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/1-19-306/17
Broj dozvole B-05-119/17
Telefon +38733275650
Fax +38733275651
E-mail sanja.jokic@seeinvestments.ba