Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za upravljanje fondovima “ŠIB-AR INVEST” d.d. Sarajevo
Adresa Pofalička 5, Sarajevo
Telefon 033566750
Fax 033566751
Matični broj društva 4200110170002
E-mail sib-ar@bih.net.ba
Web stranica www.sibar-invest.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22082
Broj rješenja 05-19-2/99
Datum izdavanja rješenja 07.01.2000.
Datum oduzimanja dozvole 14.07.2022.
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Selma Tataragić član
Nadzorni odbor Mustafa Bibić predsjednik
Nadzorni odbor Faik Musakadić član
Uprava Olja Mujagić direktor
Uprava Ahmed Aljukić izvršni direktor
Nadzorni odbor v.d. izvršni direktor Š.G.
Osnovi kapital Društva 510.004,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download