Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Društvo za upravljanje fondovima “MARKET INVESTMENT GROUP” d.o.o. Sarajevo - NEAKTIVNO
Skraćeni naziv Društva “MARKET INVESTMENT GROUP” d.o.o. Sarajevo
Adresa Zagrebačka 50, Sarajevo
Telefon 033721940
Fax 033721941
Matični broj društva 4200651410006
E-mail info@mi-group.ba
Web stranica www.mi-group.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 65-01-0854-09
Broj rješenja 05-19-159/00
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edison Pavlović član
Uprava Alen Murguz direktor
Uprava Jasmin Pozderac izvršni direktor
Nadzorni odbor Halil Subašić predsjednik
Nadzorni odbor Maida Terzić-Smajić član
Osnovi kapital Društva 1.609.905,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download