Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva “BLAGO” d.o.o. Sarajevo
Adresa Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo
Telefon 033770960 033770962
Fax 033770963
Matični broj društva 420005254447
E-mail blago@bih.net.ba
Web stranica www.blago.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22743
Broj rješenja 05-19-160/00
Datum izdavanja rješenja 08.11.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Samir Redžepović predsjednik
Nadzorni odbor Senad Kasumović član
Uprava Dženan Prevljak direktor
Uprava Rusmir Pašić izvršni direktor
Nadzorni odbor Adis Imširović član
Osnovi kapital Društva 650.000,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF BLAGO d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download