Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva “EUROHAUS INVEST» Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo - NEAKTIVNO
Skraćeni naziv Društva “EUROHAUS INVEST” d.o.o. Sarajevo
Adresa Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo
Telefon 033726240
Fax 033726245
Matični broj društva 4201293360006
E-mail info@eurohaus-invest.ba
Web stranica www.eurohaus-invest.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 65-01-0172-07
Broj rješenja 05-19-633/07
Datum oduzimanja dozvole 02.07.2015.
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Vlastimir Mijović član
Uprava Armin Mulahusić direktor
Uprava Lejla Smailbegović izvršni direktor
Nadzorni odbor Sead Balić predsjednik
Nadzorni odbor Adnan Mujan član
Osnovi kapital Društva 249.609,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download