Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Društvo za upravljanje fondovima “BOSINVEST” d.o.o. Sarajevo - NEAKTIVNO
Skraćeni naziv Društva “BOSINVEST” d.o.o. Sarajevo
Adresa Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo
Telefon 033653504
Fax 033653787
Matični broj društva 4200524900002
E-mail bosinves@bih.net.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22453
Broj rješenja 03-19-38/00
Datum izdavanja rješenja 05.05.2000.
Datum oduzimanja dozvole 14.09.2017.
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Adnan Išerić direktor
Uprava Huso Šarančić izvršni direktor
Nadzorni odbor Klementina Ihanec predsjednik
Nadzorni odbor Šefik Zupčević član
Nadzorni odbor Leo Ivanjko član
Osnovi kapital Društva 1.000.000,00 KM