Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla
Skraćeni naziv Društva “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla
Adresa Muftije Muhameda efendije Kurta 1, Tuzla
Telefon 035227666
Fax 035315461
Matični broj društva 4209077110004
E-mail euroinv@bih.net.ba
Web stranica www.euro-investment.com.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-11786
Broj rješenja 03-19-26/00
Datum izdavanja rješenja 30.05.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Delić predsjednik
Nadzorni odbor Vedad Selimbegović član
Uprava Snježana Šindrić izvršni direktor
Uprava Raza Bajramović direktor
Nadzorni odbor Mirza Hadžiosmanović član
Osnovi kapital Društva 1.000.000,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.o.o. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download