Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za frizerske, kozmetičke i pedikerske usluge "Frizer" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "FRIZER" d.d. Sarajevo
Adresa Ćumurija 3, Sarajevo
Telefon 033/208-900
Fax 033/533-948
Matični broj društva 20036214
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Smail Đurbuzović predsjednik
Nadzorni odbor Damir Ibrišimović član
Nadzorni odbor Nermin Muslić član
Uprava Zlatan Jugo direktor
Zastupa Jugo Zlatan
Osnovi kapital Društva 78.154,43 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 5837
Nominalna vrijednost: 13,39 KM
Vrijednost: 78.157,43 KM
Serija: II