Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "KOMAR - TVORNICA GIPSA" zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf
Skraćeni naziv Društva KOMAR - TVORNICA GIPSA Z.D.D. Donji Vakuf
Adresa 770 Slavne brdske brigade 28, Donji Vakuf
Telefon 030/205-319
Fax 030/205-760
Matični broj društva 51-02-0003-08
E-mail komargips@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dževad Kapetan predsjednik
Nadzorni odbor Šerif Mujkić član
Nadzorni odbor Esad Rahmanović član
Uprava Samir Terzić generalni direktor
Zastupa Samir Terzić generalni direktor
Osnovi kapital Društva 1.217.448,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 101454
Nominalna vrijednost: 12,00 KM
Vrijednost: 1.217.448,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"KOMAR - TVORNICA GIPSA" zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"KOMAR - TVORNICA GIPSA" zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download