Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TRGOMETAL CC" Dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "TRGOMETAL CC" d.d. Sarajevo
Adresa Bačići bb, Sarajevo
Telefon 033/464-434,464-433
Fax 033/451-813
Matični broj društva 20187638
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Goran Frljužec predsjednik
Nadzorni odbor Mladen Mimica član
Nadzorni odbor Miroslav Štolba član
Uprava Hakija Babić direktor
Zastupa Babić Hakija
Osnovi kapital Društva 640.590,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 64059
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 640.590,00 KM
Serija: A