Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BUGOJNOPROMET" dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "BUGOJNOPROMET" d.d. Bugojno
Adresa Dr. Wagnera 11, Bugojno
Telefon 030/251-453
Fax 030/251-453
Matični broj društva 51-02-0007-08
E-mail aldin.pandzo@farex.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nedim Hadžić predsjednik
Nadzorni odbor Almedin Bajrić član
Nadzorni odbor Mirzad Kadušić član
Uprava Aldin Pandžo direktor
Zastupa Aldin Pandžo direktor
Osnovi kapital Društva 2.816.329,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 238672
Nominalna vrijednost: 11,80 KM
Vrijednost: 2.816.329,60 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"BUGOJNOPROMET" dioničko društvo Bugojno Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"BUGOJNOPROMET" dioničko društvo Bugojno Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"BUGOJNOPROMET" dioničko društvo Bugojno Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download