Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "SARAJEVSKA BERZA-BURZA" d.d. Sarajevo
Adresa Đoke Mazalića 4/1, Sarajevo
Telefon 033/251-462
Fax 033/559-460
Matični broj društva 20333502
E-mail contact@sase.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Arif Tuncay Ersoz član
Nadzorni odbor Sead Selman član
Nadzorni odbor Drago Vukoja član
Nadzorni odbor Haris Kuskunović predsjednik
Nadzorni odbor Ammar Škaljić član
Uprava Tarik Kurbegović direktor
Uprava Almir Mirica izvršni direktor
Uprava Tahir Taslaman izvršni direktor
Zastupa Tarik Kurbegović
Osnovi kapital Društva 1.967.680,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6149
Nominalna vrijednost: 320,00 KM
Vrijednost: 1.967.680,00 KM
Serija: X
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA" dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA" dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA" dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA" dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA" dioničko društvo Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA" dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download