Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva HOTELSKO-TURISTIČKO-TRGOVAČKO I POSREDNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO "KALIN" Bugojno
Skraćeni naziv Društva D.D. HTP "KALIN" Bugojno
Adresa Bosanska 2, Bugojno
Telefon 030/251-723
Fax 030/251-533
Matični broj društva 1219413
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muhamed Palačkić predsjednik
Nadzorni odbor Elbira Jahić član
Nadzorni odbor Ahmet Hozić član
Uprava Ragip Kolašinac direktor
Uprava Rabija Duraković izvršni direktor
Uprava Biljana Karadža izvršni direktor
Uprava Fuad Delić izvršni direktor
Uprava Soraja Mehić izvršni direktor
Zastupa Kolašinac Ragip
Osnovi kapital Društva 5.663.112,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 453049
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 5.663.112,50 KM
Serija: Klasa "A", serija I