Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Autoservis" Donji Vakuf
Skraćeni naziv Društva DD "Autoservis" Donji Vakuf
Adresa 14. Septembra bb, Donji Vakuf
Telefon 030/204-218
Fax 030/204-218
Matični broj društva 51-02-0002-09
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rijad Čajdin predsjednik
Uprava Adisa Kapetan direktor
Zastupa Adisa Kapetan direktor
Nadzorni odbor Eldin Manjušak član
Nadzorni odbor Bajazin Šupčić član
Osnovi kapital Društva 384.322,40 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina