Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Autoservis" Donji Vakuf
Skraćeni naziv Društva DD "Autoservis" Donji Vakuf
Adresa 14. Septembra bb, Donji Vakuf
Telefon 030/204-218
Fax 030/204-218
Matični broj društva 51-02-0002-09
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rijad Čajdin predsjednik
Nadzorni odbor Bajazin Šupčić član
Uprava Adisa Kapetan direktor
Zastupa Adisa Kapetan direktor
Nadzorni odbor Samir Abazović član
Osnovi kapital Društva 384.322,40 KM