Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ENERGOINVEST - SUE d.d. Sarajevo
Adresa Tvornička 3, Sarajevo
Telefon 033/637-012
Fax 033/464-054
Matični broj društva 65-02-0007-12
E-mail info@sue.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Kenan Vatrenjak član
Nadzorni odbor Nebojša Marjanović član
Nadzorni odbor Vedrana Savić predsjednik
Uprava Suzan Hota direktor
Zastupa Suzan Hota
Uprava Slobodan Marjanović izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 3.551.575,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 284126
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.551.575,00 KM
Serija: I-A
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina