Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Hercegovina-auto" Export-import d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva "HERCEGOVINA-AUTO" d.d. Mostar
Adresa Bišće Polje bb, Mostar
Telefon 036/576-923
Fax 036/576-489
Matični broj društva 1-10778
E-mail info@hercegovinaauto.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Almedin Bajrić predsjednik
Nadzorni odbor Nedim Hadžić član
Nadzorni odbor Damir Dinarević član
Uprava Mirzad Kadušić direktor
Zastupa Mirzad Kadušić direktor
Uprava Alen Boškailo izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 8.239.437,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 659155
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 8.239.437,50 KM
Serija: A
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"Hercegovina-auto" Export-import d.d. Mostar Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"Hercegovina-auto" Export-import d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"Hercegovina-auto" Export-import d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download