Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO ATP "ŠPEDICIJA" Bugojno
Skraćeni naziv Društva ATP "ŠPEDICIJA" d.d. Bugojno
Adresa Slobode 163, Bugojno
Telefon 030/251-502
Fax 030/251-406
Matični broj društva 1051385
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ale Nebić predsjednik
Nadzorni odbor Fikret Musa član
Nadzorni odbor Munevera Mlivo član
Nadzorni odbor Naim Basara član
Nadzorni odbor Sead Hadžić član
Uprava Ramiz Hodžić v.d. direktor
Zastupa Hodžić Ramiz
Osnovi kapital Društva 24.649.950,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1971996
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 24.649.950,00 KM
Serija: "A"