Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "TAPETAR" d.d. Sarajevo
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 53, Sarajevo
Telefon 033/534-000
Fax 033/651-968
Matični broj društva 65-02-0049-11
E-mail lidija.tapetar@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Lidija Simić v.d. direktor
Zastupa Lidija Simić v.d. direktor
Nadzorni odbor Faik Selman predsjednik
Nadzorni odbor Velija Fazlagić član
Nadzorni odbor Edina Hasanić član
Osnovi kapital Društva 157.003,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 14273
Nominalna vrijednost: 11,00 KM
Vrijednost: 157.003,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina