Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "TAPETAR" d.d. Sarajevo
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 53, Sarajevo
Telefon 033/538-352
Fax 033/651-968
Matični broj društva 65-02-0049-11
E-mail sarajevotapetar@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mubera Gerin predsjednik
Nadzorni odbor Sabrina Hotić član
Nadzorni odbor Senada Bejdić član
Uprava Edina Hasanić direktor
Zastupa Edina Hasanić direktor
Osnovi kapital Društva 157.003,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 14273
Nominalna vrijednost: 11,00 KM
Vrijednost: 157.003,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download