Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "TAPETAR" d.d. Sarajevo
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 53, Sarajevo
Telefon 033/534-000
Fax 033/651-968
Matični broj društva 65-02-0049-11
E-mail lidija.tapetar@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Faik Selman predsjednik
Nadzorni odbor Velija Fazlagić član
Nadzorni odbor Edina Hasanić član
Uprava Edin Hasanić direktor
Zastupa Edin Hasanić direktor
Osnovi kapital Društva 157.003,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 14273
Nominalna vrijednost: 11,00 KM
Vrijednost: 157.003,00 KM
Serija: II