Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "MAJEVICA" Srebrenik
Skraćeni naziv Društva "MAJEVICA" d.d. Srebrenik
Adresa Hazima Vikala bb, Srebrenik
Telefon 035/694-067
Fax 035/694-308
Matični broj društva 1-17
E-mail pravna@cornflips.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rizah Džambić član
Nadzorni odbor Edin Taletović član
Nadzorni odbor Edita Jaganjac predsjednik
Uprava Kemal Uščuplić direktor
Zastupa Kemal Uščuplić direktor
Osnovi kapital Društva 4.066.530,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 312338
Nominalna vrijednost: 13,00 KM
Vrijednost: 4.060.394,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Vlastite dionice
Broj dionica: 472
Nominalna vrijednost: 13,00 KM
Vrijednost: 6.136,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo "MAJEVICA" Srebrenik Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "MAJEVICA" Srebrenik Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo "MAJEVICA" Srebrenik Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download