Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Zatvoreno dioničko društvo "BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
Skraćeni naziv Društva BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
Adresa Vrški put bb, Gornji Vakuf
Telefon 030/260-672
Fax 030/270-572
Matični broj društva 51-02-0053-09
E-mail tele-com@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ismet Gekić predsjednik
Nadzorni odbor Fahrudin Ljubunčić član
Nadzorni odbor Senad Gekić član
Uprava Đemal Hasanbegović direktor
Zastupa Đemal Hasanbegović
Osnovi kapital Društva 854.514,72 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina