Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Zatvoreno dioničko društvo "BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
Skraćeni naziv Društva BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
Adresa Vrški put bb, Gornji Vakuf
Telefon 030/260-672
Fax 030/270-572
Matični broj društva 51-02-0053-09
E-mail tele-com@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ismet Gekić predsjednik
Nadzorni odbor Fahrudin Ljubunčić član
Nadzorni odbor Senad Gekić član
Uprava Đemal Hasanbegović direktor
Zastupa Đemal Hasanbegović
Osnovi kapital Društva 854.514,72 KM