Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "PODGRMEČ" Bosanska Krupa
Skraćeni naziv Društva "PODGRMEČ" d.d. Bosanska Krupa
Adresa 511. Sbbr bb, Bosanska Krupa
Telefon 037/471-050
Fax 037/471-050
Matični broj društva 20142227
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adem Šahinović predsjednik
Nadzorni odbor Mensud Mujagić član
Nadzorni odbor Izet Šahinović član
Uprava Dedo Bešić direktor
Uprava Armina Topčagić sekretar
Zastupa Bešić Dedo
Osnovi kapital Društva 312.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3125
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 312.500,00 KM
Serija: I