Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Urbanizam, projektovanje i inžinjering" d.d. Bugojno
Skraćeni naziv Društva "Urbanizam, projektovanje i inžinjering" d.d. Bugojno
Adresa Nugle II 12a, Bugojno
Telefon 030/251-298
Fax 030/251-298
Matični broj društva 01027778
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dževad Mlaćo predsjednik
Nadzorni odbor Aziz Ćatić član
Nadzorni odbor Sulejman Keško član
Uprava Sead Đuliman v.d. direktor
Zastupa Đuliman Sead
Osnovi kapital Društva 320.346,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 28860
Nominalna vrijednost: 11,10 KM
Vrijednost: 320.346,00 KM
Serija: II