Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "RUDNICI GIPSA" ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Donji Vakuf
Skraćeni naziv Društva "RUDNICI GIPSA" Z.D.D.
Adresa 770 Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf
Telefon 030/206-885
Fax 030/206-885
Matični broj društva 51-02-0022-09
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fadil Sole član
Nadzorni odbor Reisa Selimović zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Ivan Miketa predsjednik
Nadzorni odbor Dženana Šahman Imamović član
Uprava Filip Crnoja direktor
Zastupa Filip Crnoja direktor
Nadzorni odbor Adin Makić član
Osnovi kapital Društva 2.253.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 45072
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 2.253.600,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"RUDNICI GIPSA" ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Donji Vakuf Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"RUDNICI GIPSA" ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Donji Vakuf Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"RUDNICI GIPSA" ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Donji Vakuf Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download