Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO "PREHRANA-PROMET" TUZLA
Skraćeni naziv Društva "PREHRANA-PROMET" D.D. TUZLA
Adresa Gornja Tuzla, Ahmeta Kobića bb, Tuzla
Telefon 035/394-160
Fax 035/394-160
Matični broj društva 1-226
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hatidža H. Suljić predsjednik
Nadzorni odbor Dario Nikolić član
Nadzorni odbor Dino Mujkanović član
Uprava Semir Bajramović direktor
Zastupa Semir Bajramović
Osnovi kapital Društva 3.786.844,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 548818
Nominalna vrijednost: 6,90 KM
Vrijednost: 3.786.844,20 KM
Serija: V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina