Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO ROBNA KUĆA "GORAŽDANKA" Goražde
Skraćeni naziv Društva RK "GORAŽDANKA" d.d. Goražde
Adresa Ferida Dizdarevića 4, Goražde
Telefon 038/221-233
Fax 038/221-233
Matični broj društva 20222000
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ragib Omanović predsjednik
Nadzorni odbor Muhidin Čeljo član
Nadzorni odbor Safet Džafović član
Uprava Sabahudin Hodžić direktor
Zastupa Hodžić Sabahudin
Osnovi kapital Društva 1.046.386,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 95126
Nominalna vrijednost: 11,00 KM
Vrijednost: 1.046.386,00 KM
Serija: II