Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za međunarodnu i unutrašnju špediciju i uskladištenje robe "INTERŠPED TUZLA" Tuzla
Skraćeni naziv Društva "INTERŠPED TUZLA" d.d. Tuzla
Adresa Bosne srebrene 56, Tuzla
Telefon 035/250-091
Fax 035/250-393
Matični broj društva 1-142
E-mail info@intersped-tz.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alem Laličić predsjednik
Nadzorni odbor Alen Avdić član
Nadzorni odbor Pašaga Avdić član
Zastupa Jasmina Dubravić
Uprava Miralem Nuhanović direktor
Zastupa Miralem Nuhanović direktor
Osnovi kapital Društva 2.302.110,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 25579
Nominalna vrijednost: 90,00 KM
Vrijednost: 2.302.110,00 KM
Serija: I