Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "AMS GRADNJA" Goražde
Skraćeni naziv Društva DD "AMS GRADNJA" Goražde
Adresa 43. DUB-e 22, Goražde
Telefon 038/221-013
Fax 038/223-961
Matični broj društva 01129678
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Azim Bujak predsjednik
Nadzorni odbor Mehmed Germović član
Nadzorni odbor Suvad Džindo član
Uprava Alija Peštek direktor
Zastupa Peštek Alija
Osnovi kapital Društva 595.650,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 47652
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 595.650,00 KM
Serija: I