Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "PRERADA I PROMET MLIJEKA" DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA
Skraćeni naziv Društva "PPM" d.d. Tuzla
Adresa Mitra Trifunovića Uče 125, Tuzla
Telefon 035/302-435
Fax 035/398-085
Matični broj društva 20092335
E-mail zora.manjic@ppm.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Tomaž Žnidarič predsjednik
Nadzorni odbor Marija Porovne član
Nadzorni odbor Jutra Lotrič član
Uprava Zora Manjić direktor
Zastupa Zora Manjić direktor
Osnovi kapital Društva 3.012.678,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina