Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BRODOMERKUR-SOKO" DIONIČKO DRUŠTVO Mostar
Skraćeni naziv Društva "BRODOMERKUR-SOKO" d.d. Mostar
Adresa Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon 036/320-383; 063/347533
Fax 036/320-384
Matični broj društva 11138462
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dragan Gadžić predsjednik
Nadzorni odbor Dragan Pperić član
Nadzorni odbor Ante Kvesić član
Uprava Manda Marušić direktor
Zastupa Marušić Manda
Osnovi kapital Društva 910.025,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 72802
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 910.025,00 KM
Serija: I