Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Građevinsko industrijsko dioničko društvo "Visokogradnja" Kladanj
Skraćeni naziv Društva "Visokogradnja" d.d. Kladanj
Adresa Teritorijalne odbrane 7, Kladanj
Telefon 035/621-247
Fax 035/621-247
Matični broj društva 20209267
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Izet Selimbašić predsjednik
Nadzorni odbor Muhamed Tabić član
Nadzorni odbor Zarifa Tabić član
Nadzorni odbor Mirsad Tabić član
Nadzorni odbor Andrej Urbas član
Uprava Dževad Avdibegović v.d. direktor
Zastupa Avdibegović Dževad
Osnovi kapital Društva 833.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 8331
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 833.100,00 KM
Serija: I