Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "TKAONICA ĆILIMA" Sarajevo-Ilidža
Skraćeni naziv Društva D.D. "TKAONICA ĆILIMA SARAJEVO" - Ilidža
Adresa Blažujski drum 2, Ilidža
Telefon 033/467-069
Fax 033/546-437
Matični broj društva 1-1714
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Asmir Kašić predsjednik
Nadzorni odbor Muzafer Jajagić član
Nadzorni odbor Mensur Kolić član
Uprava Samedin Adžajlić direktor
Zastupa Samedin Adžajlić
Osnovi kapital Društva 2.715.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 217240
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 2.715.500,00 KM
Serija: I