Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Vrbaspromet" Donji Vakuf
Skraćeni naziv Društva DD "Vrbaspromet" Donji Vakuf
Adresa 770. SBB 29/A, Donji Vakuf
Telefon 030/201-323
Fax 030/201-323
Matični broj društva 20173394
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirsad Čaluk predsjednik
Nadzorni odbor Alem Laličić član
Nadzorni odbor Nermina Kahvedžić član
Uprava Besim Čepalo direktor
Zastupa Čepalo Besim
Osnovi kapital Društva 2.593.818,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 178884
Nominalna vrijednost: 14,50 KM
Vrijednost: 2.593.818,00 KM
Serija: II