Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "UNIKLIMA" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "UNIKLIMA" d.d. Sarajevo
Adresa Put Famosa 38, Sarajevo
Telefon 033/611-492
Fax 033/663-528
Matični broj društva 65-02-0017-12
E-mail uniklima@lindab.si
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Vojko Sedej član
Nadzorni odbor Fredrik Liedholm predsjednik
Nadzorni odbor Kristian Ackeby član
Uprava Alid Adilagić direktor
Zastupa Alid Adilagić
Osnovi kapital Društva 2.971.917,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 110071
Nominalna vrijednost: 27,00 KM
Vrijednost: 2.971.917,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina