Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "VOĆE I POVRĆE" d.d. za trgovinu na malo prehrambenim proizvodima, Kiseljak
Skraćeni naziv Društva "VOĆE I POVRĆE" d.d. Kiseljak
Adresa Josipa Bana Jelačića 22, Kiseljak
Telefon 030/879-048
Fax 030/879-048
Matični broj društva 20174854
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marinko Tuka predsjednik
Nadzorni odbor Miodrag Salihagić član
Nadzorni odbor Nijaz Bunjo član
Uprava Marinko Lončar direktor
Zastupa Lončar Marinko
Osnovi kapital Društva 406.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4065
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 406.500,00 KM
Serija: I