Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo distributivni centar "GORAŽDE"
Skraćeni naziv Društva DC "GORAŽDE" d.d.
Adresa Ferida Dizdarevića bb, Goražde
Telefon 038/223-662
Fax 038/223-662
Matični broj društva 20010746
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Selver Tozo predsjednik
Nadzorni odbor Sabahudin Alađuz član
Nadzorni odbor Salem Mirvić član
Uprava Seid Deševac v.d. direktor
Zastupa Deševac Seid
Osnovi kapital Društva 432.250,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 34580
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 432.250,00 KM
Serija: I