Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva „UNIS-matic“ Bugojno zatvoreno dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva „UNIS-matic“ d.d. Bugojno-zatvoreno d.d.
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030 253 504
Fax 030253504
Matični broj društva 51-02-0031-09
E-mail hbrzika@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Vernes Balihodžić član
Nadzorni odbor Elmir Velić član
Nadzorni odbor Kenan Brzika predsjednik
Uprava Hidajet Brzika direktor
Zastupa Hidajet Brzika direktor
Osnovi kapital Društva 3.637.512,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 291001
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.637.512,50 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
„UNIS-matic“ Bugojno zatvoreno dioničko društvo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
„UNIS-matic“ Bugojno zatvoreno dioničko društvo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download