Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO "BUPLAST" BUGOJNO
Skraćeni naziv Društva "BUPLAST" d.d. Bugojno
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030/251-015
Fax 030/251-304
Matični broj društva 01752588
E-mail buplast@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sead Burnić predsjednik
Nadzorni odbor Dževad Mlaćo član
Nadzorni odbor Emir Plecić član
Nadzorni odbor Muharem Hozić član
Nadzorni odbor Muhamed Gurbeta član
Uprava Igor Pavlović v.d. direktor
Zastupa Igor Pavlović
Osnovi kapital Društva 2.294.632,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 141644
Nominalna vrijednost: 16,20 KM
Vrijednost: 2.294.632,80 KM
Serija: II