Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo
Adresa Halilovići 12, Sarajevo
Telefon 033/468-153
Fax 033/468-154
Matični broj društva 65-01-0514-09
E-mail suzana.djukanovic@intereuropa.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Matjaž Ujčič član
Nadzorni odbor Tina Peček član
Nadzorni odbor Borut Zorić predsjednik
Uprava Brankica Manojlović Vračar izvršni direktor
Uprava Tomaž Koder direktor
Zastupa Tomaž Koder direktor
Osnovi kapital Društva 15.544.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 50446
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 5.044.600,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 45000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 4.500.000,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 60000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 6.000.000,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download