Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo
Adresa Halilovići 12, Sarajevo
Telefon 033/468-153
Fax 033/468-154
Matični broj društva 65-01-0514-09
E-mail amila.korman@intereuropa.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Matjaž Ujčič član
Nadzorni odbor Miha Romih član
Nadzorni odbor Damijan Vajs predsjednik
Uprava Brankica Manojlović Vračar izvršni direktor
Uprava Andrej Pivk direktor
Zastupa Andrej Pivk direktor
Osnovi kapital Društva 15.544.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 50446
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 5.044.600,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 45000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 4.500.000,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 60000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 6.000.000,00 KM
Serija: III