Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "PODRINJE" Goražde
Skraćeni naziv Društva UTP "PODRINJE" Foražde
Adresa Trg branilaca grada bb, Goražde
Telefon 038/221-095
Matični broj društva 1108581
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ragib Omanović predsjednik
Nadzorni odbor Zijad Deljo član
Nadzorni odbor Ferid Hadžović član
Uprava Mersudin Hodžić direktor
Zastupa Hodžić Mersudin
Osnovi kapital Društva 1.819.025,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 145522
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.819.025,00 KM
Serija: I