Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za građevinarstvo i inženjering "RAD" dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva GD "RAD" d.d. Konjic
Adresa 4 Muslimanske brigade bb, Konjic
Telefon 036/731-028
Fax 036/731-029
Matični broj društva 1-879
E-mail rad.ko@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Azemka Karić član
Nadzorni odbor Amna Kozić član
Nadzorni odbor Ismet Hajduk predsjednik
Uprava Hamid Hajduk direktor
Zastupa Hajduk Hamid
Osnovi kapital Društva 1.568.125,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 125450
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.568.125,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za građevinarstvo i inženjering "RAD" dioničko društvo Konjic Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Društvo za građevinarstvo i inženjering "RAD" dioničko društvo Konjic Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download