Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Građevinsko preduzeće "BOSNAPUTEVI" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva GP "BOSNAPUTEVI" d.d. Sarajevo
Adresa Pijačna 11, Sarajevo
Telefon 033/763-295
Fax 033/763-295
Matični broj društva 20321172
E-mail bosnaputevi@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ulfeta Hajdarbašić predsjednik
Nadzorni odbor Fadil Brdarić član
Nadzorni odbor Senahid Jusić član
Uprava Đemal Mulaosmanović direktor
Zastupa Đemal Mulaosmanović
Osnovi kapital Društva 4.216.950,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 421695
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 4.216.950,00 KM
Serija: I