Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo Fabrika duhana Mostar
Skraćeni naziv Društva D.D. FDM
Adresa Maršala Tita 237, Mostar
Telefon 036/577-476
Fax 036/577-476
Matični broj društva 20016035
E-mail fdm@cob.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Faketa Begović predsjednik
Nadzorni odbor Latif Hujdur član
Nadzorni odbor Midhat Hodžić član
Nadzorni odbor Ljiljana Krezić član
Nadzorni odbor Ismet Leto član
Uprava Bakir Pekušić direktor
Uprava Dario Musa izvršni direktor
Uprava Esad Pobrić izvršni direktor
Uprava Esminka Drljević izvršni direktor
Zastupa Pekušić Bakir
Osnovi kapital Društva 10.375.846,25 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 221375
Nominalna vrijednost: 46,87 KM
Vrijednost: 10.375.846,25 KM
Serija: I