Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo "Prevoz radnika Kreka" Tuzla
Skraćeni naziv Društva "Prevoz radnika Kreka" d.d. Tuzla
Adresa 18. Hrvatske brigade bb, Tuzla
Telefon 035/282-469
Fax 035/282-469
Matični broj društva 1-249
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Eldin Brčaninović direktor
Zastupa Eldin Brčaninović
Nadzorni odbor Dino Mujkanović predsjednik
Nadzorni odbor Admir Plavšić član
Nadzorni odbor Emir Džambić član
Osnovi kapital Društva 1.361.274,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 226879
Nominalna vrijednost: 6,00 KM
Vrijednost: 1.361.274,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničarsko društvo "Prevoz radnika Kreka" Tuzla Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničarsko društvo "Prevoz radnika Kreka" Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničarsko društvo "Prevoz radnika Kreka" Tuzla Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download