Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Klimavent" Društvo za proizvodnju, montažu i servis u oblasti klimatizacije, otprašivanja, ventilacije i rashladnih postrojenja d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Klimavent" d.d. Sarajevo
Adresa Mostarsko raskršće bb, Hadžići
Telefon 033/639-319
Fax 033/639-320
Matični broj društva 65-02-0007-10
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirsad Omerović član
Nadzorni odbor Bahrija Čaušević predsjednik
Uprava Rafet Mahmutović direktor
Zastupa Rafet Mahmutović
Nadzorni odbor Enesa Ramović član
Osnovi kapital Društva 9.093.095,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 330658
Nominalna vrijednost: 27,50 KM
Vrijednost: 9.093.095,00 KM
Serija: I,II,III,IV

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 11000
Nominalna vrijednost: 27,50 KM
Vrijednost: 302.500,00 KM
Serija: II
Datum Dokument
26.01.2024. 22 Okončana ponuda za preuzimanje društva Klimavent d.d Sarajevo - Teloptic d.o.o Sarajevo Preuzimanje download