Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Bjelašnica" Dioničarsko društvo Hadžići
Skraćeni naziv Društva "Bjelašnica" d.d. Hadžići
Adresa Butmirska cesta do br.45, Ilidža
Telefon 033/774-176
Fax 033/774-171
Matični broj društva 65-02-0012-11
E-mail smailbegovic81@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alen Kulaglić predsjednik
Nadzorni odbor Mirza Potogija član
Nadzorni odbor Samir Bajraktarević član
Uprava Azra Bajraktarević direktor
Zastupa Azra Bajraktaraveić direktor
Osnovi kapital Društva 1.545.197,08 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 150311
Nominalna vrijednost: 10,28 KM
Vrijednost: 1.545.197,08 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina