Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Gradina" d.d. građevinsko - proizvodno društvo Prozor (u stečaju od 24.09.2013. godine)
Skraćeni naziv Društva "Gradina" d.d. Prozor
Adresa Nikole Šopa 4, Prozor-Rama
Telefon 036/770-010
Fax 036/771-396
Matični broj društva 4227129420005
E-mail gradina@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dragan Radić predsjednik
Nadzorni odbor Dinko Ćorić član
Nadzorni odbor Branka Ćurić član
Uprava Marko Beljo direktor
Zastupa Marko Beljo
Osnovi kapital Društva 1.247.187,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 99775
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.247.187,50 KM
Serija: I